OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Provozovatel: BURGRÁRNA s.r.o. Choceň, Záměstí 175, PSČ 565 01,  IČO: 05654165, dodává zboží na základě on-line internetové objednávky (na www.poctivaburgrarna.cz). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

PROCES OBJEDNÁVKY

Při objednávání na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Objednávky je možné uskutečnit pouze v otevírací době uvedené v sekci Restaurace, dostupné z menu na webové stránce www.poctivaburgrarna.cz, nejméně 30minut před koncem provozní doby. Na objednávky uskutečněné mimo provozní dobu nebude brán zřetel, případně budou realizovány následující den.

Po přijetí objednávky se objednané zboží připraví a vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak. Při objednávce na určitou dobu, musí zákazník počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.

PŘEPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží, zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán.. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu. Adresa musí být dostupná v rozvozové zóně. Oblast konkrétních rozvozových zón, cena dopravy jsou blíže specifikovány v průběhu objednávkového procesu. Alkohol a cigarety neprodáváme osobám mladší, 18 let. Nealkoholické, alkoholické nápoje a cigarety jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednanému jídlu. Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách jsou včetně DPH.

BURGRÁRNA s.r.o. si vyhrazuje právo mít aktuální nabídku produktů a cen na www.poctivaburgrarna.cz a měnit ho dle vlastního uvážení. Jídla jsou určena k rychlé spotřebě. Gramáže uvedené u jídel jsou uvedeny v syrovém stavu. BURGRÁRNA s.r.o.vaří za použití výhradně čerstvých surovin a řádně zaškoleného personálu.

ROZVOZ

Za služby poskytnuté v rámci on-line objednávky, můžete platit hotově nebo pomocí platební brány. Jsou akceptovány platby v české měně.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Dojde-li k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen neprodleně volat na linku +420 602 295 089 nebo +420 602 208 497. Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží reklamované ihned po převzetí.Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno. Reklamace vyřizujeme v otevírací době. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email burgrarna@seznam.cz odpovíme v co nejkratší době, jak to bude možné. Pokud zákazník zjistí při kontrole zboží, že mu na jeho objednaném jídle chybí přídavek, který si přiobjednal, nemusí za něj řidiči (rozvozci) platit. Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky (paragonu) a adresu kam byla objednávka dodána. Reklamované zboží nelze vyměnit, pokud objednávající nepředloží účtenku. Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky. Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahem objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat naši linku +420 720 070 051 nebo +420 725 905. V případě, že bude reklamace oprávněna, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době. Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající jeho osobní údaje získané v souvislosti s objednávkovým formulářem při objednávce, může zpřístupnit třetím subjektům a to spolupracujícím osobám (rozvozci, operátoři). Toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu burgrarna@seznam.cz. Závěrečná ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.poctivaburgrarna.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. BURGRÁRNA s.r.o. obchoduje pouze na základě těchto aktuálních Všeobecných obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1.1.2019.

 

aaa show cart
Položka přidána do košíku.